Klinik Psk.
Didar PAŞALIOĞLU

Uzman Klinik Psikolog Didar Bulut Paşalıoğlu lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünde tamamlamıştır. İlk yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler Anabilim Dalında yaptıktan sonra, ikinci yüksek lisansını Klinik Psikoloji alanında tamamlamıştır.

2008 yılında çeşitli özel eğitim ve danışmanlık merkezlerinde başladığı çalışmalarını, çocuk,ergen, yetişkin ve ailelerle sürdürmektedir. Psikanalitik yönelimli çalışmakta olup kendi psikanaliz sürecine devam etmektedir.

İstanbul için sadece online hizmet vermektedir.

MMPI,

R.B. Cattell 2A ve 3A,

Aleksander Pratik Zeka Testi,

Porteus Labirentleri,

Benton Görsel Bellek ve Algı Testi Eğitimleri (Psikolojik Testler Derneği),

Özgül Öğrenme Güçlüğü Tanı ve Sağaltımı Eğitimi (TPD),

WISC-R Çocuklar İçin Zeka Ölçeği Eğitimi (TPD),

Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi(TPD),

Rorscach Kişilik Testi Eğitimi (Projektif Testler Derneği),

Oyun Terapisi Eğitimi (Oyun Terapileri Derneği),

Kum Terapisi Eğitimi (Oyun Terapileri Derneği) Rebeca Chow

Aile Destekli Oyun Terapisi (Birgül Emiroğlu Bakay)

Temel Psikodinamik Psikoterapi Eğitimi ( Doğan Şahin)

Kişilik, Kişilik Bozuklukları ve Dinamik Psikoterapi Eğitimi ( Doğan Şahin) vardır.

Ayrıca sağlık bakanlığının verdiği Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları Yetki Belgesi’ne sahiptir.

Türk Psikologlar Derneği üyesidir.

11. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi

2.Ulusal Rorcshah ve Projektif Testler Kongresi

“Psikolojiyi Yeniden Düşünmek” Sempozyumu, Haliç Üniversitesi

9. Uluslararası İstanbul Psikanaliz Buluşmaları: Kuşaklararası İletim, İstanbul Psikanaliz Derneği

VI. Türk-Alman Psikiyatri Kongresi: Kimlik(ler), Boğaziçi Üniversitesi

Aile Terapileri Semineri, Yrd. Doç. Dr. Yeşim Korkut, İstanbul Üniversitesi

ABD’de Post-modern Psikanaliz, Dr. H. Gunther Perdigao, İstanbul Psikanaliz Derneği

Negatif Aktarımlar ve Aktarımda Nefret, Thierry Bokanovski, İstanbul Psikanaliz Derneği

Okulda Psikanaliz 2 :Okul ve Dil (Sempozyum).İstanbul Psikanaliz Derneği

IV.Çocuk Psikanalizi Günleri:Çocukta Dil Gelişimi ve Bozuklukları,İstanbul Psikanaliz Derneği

Hakan Kızıltan-‘Narsisizm’ Semineri-Çatı Danışmanlık Merkezi

15. Cinsiyet Kimliğinin Oluşum Süreci ve Akibetleri (İPD)

17.Gençlik Üzerine Tartışmalar: “ Ergenlik ve Cinsellik” (İPD)

4. Ölümün Ardından (İPD)

16. Ödipal Dönem Çocuğu ve Ailesiyle Psikanalitik Çalışma (İPD)

Psikanalizle Tanışma Seminerleri Burak Doğangün-Levent Kayaalp

18.Hangi Otorite (İPD)

Esencan Hastanesi (Özgül Öğrenme Güçlüğü Semineri)

Cumhuriyet Gazetesi ‘Otizmde Korkutan Rakamlar ’ (yazı)

Tr1 Kanalı Sağlıklı Bilgilen Programı (Konuk)

Milli Eğitim Bakanlığı Aday Öğretmenlere Pedagojik Yaklaşım Semineri

Akran zorbalığı- Enka Okulları (Konuşmacı)

Ergenlerde Çatışma Çözümleri Darüşşafaka Eğitim Kurumları

Türk Kültür Derneği Aile Eğitim Seminerleri ( Boston, USA)

Klinik Psk.
Irmak Güneş SARAÇ

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünden 2008 yılında mezun olan Irmak Güneş SARAÇ, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler Anabilimdalı yüksek lisans programı ders dönemini ve İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uygulamalı (Klinik) Psikoloji anabilimdalında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.
Lisans eğitimi süresince Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi psikiyatri servislerinde, İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilmdalı polikliniğinde ve Adli Tıp Kurumu 4. Kurul’da stajlarını tamamlamıştır. 2008-2010 yıllarında çeşitli özel eğitim kurumlarında bireysel eğitim ve aile danışmanlığı alanında çalışmış olup; 2011-2019 yılları arasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı başta kadın konukevleri olmak üzere çeşitli Kuruluşlarda psikolog olarak görev yapmıştır.
Prof. Dr. Doğan ŞAHİN tarafından verilen ve 3 yıl süreli Dinamik Yönelimli Psikoterapi Eğitimi, 1 yıl süreli Üst Düzey Kişiliklerde Psikodinamik Psikoterapi eğitimini ve Dr. Alp KARAOSMANOĞLU’nun Şema Terapi Eğitimini tamamlamıştır. Rorschach ve Projektif Testler Derneği çatısı altında Prof. Dr. Tevfika Tunaboylu İkiz ve Dr. Öğr. Üyesi Bengi PİRİM DÜŞGÖR tarafından verilen, toplam 4 yıl süren, yetişkin ve ergen Rorschach Testi eğitimi, Tematik Algı Testi (TAT) eğitimi ve Rorschach ve TAT Bütünleştirici Süpervizyon Eğitimini tamamlamıştır. Projektif testler ve klinik çalışmalarına dair yayınlanan makaleleri ve kongre sunumları mevcuttur.
Hali hazırda ergen/yetişkinlere projektif test uygulamaları ve yetişkinlerle bireysel psikodinamik yönelimli psikoterapi alanlarında çalışmaktadır.

Klinik Psk.
Ayşegül KANAL

Ayşegül Kanal, İstanbul Üniversitesi Psikoloji lisans eğitiminden onur derecesiyle mezun olduktan sonra aynı üniversitede Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimine başlamıştır. Lisans eğitimi boyunca Balıklı Rum Hastanesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi ve anaokullarında stajlarını tamamlamıştır. Çocuk ve yetişkinlerle yapılan araştırma projelerinde görüşmeci ve test uygulayıcısı olarak yer almıştır. Yüksek lisans tezinde ergenlerde okul reddinin gebeliklerinin ruhsal dinamikleri ve babalık işlevi üzerine araştırma yürütmektedir.
Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda gönüllü olarak risk altındaki çocuklarla psiko-sosyal çalışmalar gerçekleştirmiştir. Sivil toplum kuruluşları aracılığıyla gönüllü ve profesyonel olarak dezavantajlı grupta bulunan çocuklarla bireysel ve grup çalışmaları yürütmüştür. Çocuklarla zor konuları konuşmak ve iletişim gibi konularda veli seminerleri düzenlemektedir. Psikoterapi çalışmalarının yanı sıra çocuk haklarının Türkiye’de bilinip uygulanırlığını arttırmayı amaçlayan projelerde proje koordinatörlüğü görevini üstlenmiştir.
Çocuk, ergen ve ebeveynlerle psikanalitik psikoterapi yaklaşımıyla çalışmakta, süpervizyonlarına ve bireysel analiz sürecine devam etmektedir. İhmal, istismar gibi gelişimsel travmalar başta olmak üzere çocuk ve ergenlerde görülen öfke, içe kapanıklık, okul problemleri çalışma konuları arasındadır. Türk Psikologlar Derneği üyesi ve Mor Çatı Vakfı’nın gönüllü psikoloğudur.

-İstanbul Çocuk ve Ergen Psikanalitik Psikoterapiler Derneği – Çocuk ve Ergen Psikanalitik Psikoterapisi 1. Modül

-Travma Çalışmaları Derneği – Travma Eğitim Programı 1. Düzey

-Prof. Dr. Doğan Şahin – Psikodinamik Terapi Eğitimi

-Rorschach ve Projektif Testler Derneği – Ergen Psikopatolojileri, Rorschach ve
T.A.T Semineri / Yrd. Doç. Dr. Bengi Pirim Düşgör

-Oyun Terapileri Derneği – Oyun Terapisi Eğitimi

-Rorschach Testi

-Tematik Algı Testi (TAT)

-Ankara Gelişim Envanteri (AGTE)

-Beier Cümle Tamamlama Testi

-Goodenough Harris Testi

-Louisa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi

-Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

-Peabody Resim Kelime Testi

Klinik Psk.
Yunus KAPLAN

2017 yılında Yeni Yüzyıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünden; 2019 yılında Kent Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programından mezun olmuştur. Bilişsel-Davranışçı Psikoterapi, Varoluşçu Psikoterapi, Hipnoterapi ve EMDR üzerine yetkin kuruluşlar ve eğitmenlerden psikoterapi eğitimleri almıştır. Lisans eğitiminde stajlar ile, mezuniyetinin ardından ise çeşitli Merkezlerde klinik psikoloji ve psikoterapi çalışmalarında bulunmuş oluıp; askerlik hizmetini yedek subay psikolog olarak tamamlamıştır.
Hali hazırda yetişkinlerle bireysel psikoterapi çalışmalarını sürdürmektedir.
-Bilişsel-Davranışçı Psikoterapi Kuramsal Eğitimi, Prof. Dr. Hakan Türkçapar, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği

-Bilişsel-Davranışçı Psikoterapide İleri Düzey Eğitimi, Kişilik Bozuklukları ve Bilişsel-Davranışçı Terapisi- Dr. Hakan Türkçapar & Prof. Dr. Doğan Şahin, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği

-Temel Varoluşçu Analiz Psikoterapi Eğitimi, Uzm. Psk. Ferhat Jak İçöz, Varoluşçu Psikoterapiler Derneği

-Psikanalize Giriş Seminerleri Dizisi, İstanbul Psikanaliz Derneği

-Avrupa Akredite I. Düzey EMDR Eğitimi, Uzm. Psk. Asena Yurtsever, EMDR Derneği

-National Guilf of Hypnotists Sertifikalı Hipnoterapi Eğitimi 1. ve 2. Modül, Burak Gökhan Sayıcı
-Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği IV (WISC-IV)

-Minnesota Çokyönlü Kişilik Envanteri (MMPI)

-Viyana Trafik Test Sistemi Kullanıcı Semineri, Trafik Bataryası Testleri

-Moxo d-CPT Dikkat Testi

Klinik Psk.
Demet CANGÖZ

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. 2007 yılı itibariyle çalıştığı Sağlık Bakanlığı bünyesinde Tıbbi Uygulamalar Sertifikası alarak Klinik Psikolog unvanı almıştır. Çalışma süresince psikiyatri servisleri ve psikoterapi hizmetleri bölümünde hizmet vermiştir. 2010-2013 yılları arasında Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde şizofreni ve kronik ruhsal hastalığı olan bireylerle bireysel, grup ve aile grup terapileri çalışmalarını sürdürmüştür.

Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği Travma Eğitimi, Dünya Sağlık Örgütünün desteklediği proje kapsamında Bakırköy Gündüz Hastanesi ve Rehabilitasyon Birimi’nde psikotik hastalar ve aileleri ile bireysel ve grup terapileri eğitimini tamamlamıştır. Rorschach ve Projektif Testler Derneği çatısı altında Rorschach Testi Eğitim, Tematik Algı Testi (TAT) eğitimi, Peri Masalları Testi Eğitimi almıştır.

Yetişkinlerle bireysel psikoterapi çalışmalarını psikanalitik yönelimli olarak sürdürmektedir. Çalışma alanlar;depresyon, anksiyete, psikosomatik hastalıklar(kanser, diyabet, cilt hastalıkları v.b.), cinsiyet kimliği, kişilik patolojileri, şizofreni, bipolar bozukluk. Halen kendi bireysel psikanaliz sürecini sürdürmektedir.

Klinik Psk.
Şule YASİN

2019 yılında Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümünden bölüm birincisi olarak; 2022 yılında ise İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Çocuk-Ergen Alt Dalı) Yüksek Lisans programından mezun olmuştur. Lisans ve yüksek lisans eğitimleri boyunca çeşitli vakıf, kuruluş ve kliniklerde çocuk ve ergen ruh sağlığı alanında stajlarını; psikoterapi ve aile danışmanlığı eğitimlerini tamamlamış; Tübitak tarafından desteklenen araştırma projelerinde asistan olarak görev almıştır, Tübitak yüksek lisans başarı bursundan faydalanmıştır.
Hali hazırda çocuk ve ergen alanında psikoterapi çalışmalarını sürdürmektedir.
-Çocuklar için Mentalizasyon Temelli Terapi (MBT-C) Uygulayıcı Eğitimi, Anna Freud

-Center

-Çocuk ve Ergenlerin Psikolojik Değerlendirmesi Eğitimi, İstanbul Bilgi Üniversitesi

-Psikodinamik Grup Terapisi Eğitimi, İstanbul Bilgi Üniversitesi

-Çift ve Aile Danışmanlığı Eğitimi, Yıldız Teknik Üniversitesi
-Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği IV (WISC-IV)

-Bender-Gestalt Görsel ve Motor Algı Testi

-Raven Renkli Progresif Matrisler Testi

-TİFALDİ (Alıcı ve İfade Edici Dil Testi)

-Projektif Testler: Story Stem (Oyuncak Öykü Değerlendirmesi)

-Tematik Algı Testi (TAT/CAT)

-Ev-Ağaç-İnsan Çiz, Bir Aile Çiz Testi -Moxo d-CPT Dikkat Testi

Klinik Psk.
Ayşe Nur YILMAZ

2020 yılında ODTÜ Psikoloji bölümünden, 2023 yılında ise Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programından mezun olmuştur. Lisans ve yüksek lisans eğitimi boyunca Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fransız Lape Hastanesi, çeşitli kurum, araştırma laboratuvarı ve psikolojik danışmanlık merkezlerinde görev almış ve stajlarını tamamlamıştır.
Dr. Bahar Köse Karaca’dan Şema Terapi Eğitimi ve Dr. Ezgi Denizel Güven’den Kısa Süreli Çözüm Odaklı Psikoterapi Eğitimi almıştır. Psike İstanbul çatısı altında verilen Psikanalize Giriş Seminerlerine katılım sağlamıştır. Dr. Bengi Pirim Düşgör tarafından verilen Rorschach ve Tematik Algı Testi Eğitimine devam etmektedir.
Yetişkinlerle sürdürdüğü bireysel psikoterapi çalışmalarında psikanalitik yaklaşımdan yararlanmaktadır.

Klinik Psk.
Sebla KUTSAL

Galatasaray Lisesi’ni bitirdikten sonra 2000 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi’nden ‘Psikoloji’ ve ‘Fransız Dili ve Edebiyatı’ lisans diplomalarıyla mezun olan Sebla Kutsal, 2005’te Galatasaray Üniversitesi’nde yüksek lisansa başladı. ‘Yeme bozuklukları ve medya’ konulu, çift disiplinli (iletişim-psikoloji) bir tez yazarak eğitim sürecini tamamlayan Kutsal, stajını Balıklı Rum Hastanesi Anatolia Klinikleri’nde yaptı. Bir sene boyunca, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde psikiyatri profesörü Kerem Doksat’ın vaka toplantılarına katıldı. Daha sonra İstanbul Aydın Üniversitesi’nde klinik psikoloji yüksek lisansını tamamladı. Avrupa Davranışçı ve Kognitif Terapiler Birliği (EABCT) onaylı bilişsel davranışçı terapist olmak üzere eğitim aldı.
Toplumdaki her türlü önyargı, eşitsizlik ve ayrımcılığın akıl sağlığına etkisini göz ardı etmeden ve bunları terapi odasının dışında bırakmanın önemine inanarak danışmanlık yapıyor. Bilişsel davranışçı terapi ve gerekirse feminist psikoterapi uyguluyor.

Klinik Psk.
Denise KAZADO

2020 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünü onur derecesiyle bitirmiştir. Daha sonra Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji Bölümünden ‘Yardımcıdan Kahramana Tinker Bell’in Yolculuğunda Arketipler’ adlı tezini savunarak mezun olmuştur. 2017’de kurduğu Bir Tebessüm İçin Derneği ile farklı köy okullarında eğitimde fırsat eşitliği adına psikososyal etkinlikler gerçekleştirmiştir. 2020 yılında da edindiği sivil toplum deneyimiyle Öteki Dernek’i kurmuş ve kutuplaşma üzerine çalışmaya devam etmiştir. Lisans ve yüksek lisans eğitimleri süresince özel eğitim merkezleri, huzur evleri ve hastanelerde staj yapmıştır.

Hali hazırda çocuk, ergen ve yetişkinlerle psikoterapi çalışmalarını sürdürmektedir.

SANAT TERAPİSİ EĞİTİMİ – T.C. İstanbul Üniversitesi

SPORDA PERFORMANS PSİKOLOJİSİ EĞİTİMİ – Türk Psikologlar Derneği

ÇOCUK DEĞERLENDİRME TESTLERİ EĞİTİMİ – Mood Psikoloji Danışmanlık Merkezi

OYUN TERAPİSİ EĞİTİMİ – Haliç Üniversitesi

Tematik Algı Testi (TAT/CAT)

Ev-Ağaç-İnsan Çiz, Bir Aile Çiz Testi

MMPI

Tüm düşünceleriniz için

dostça bir atmosfer.