Psikoterapi kişiye kendi duygularını, kendi seçimlerini, kendi güçlü ve zayıf yönlerini tanıma ve tüm bunların kendi yaşam öyküsündeki etkilerini bulma imkanı tanır. Kişiler yaşam olayları ve çeşitli stres faktörleri karşısında büyürken kurduğu ilişkilerin de referansıyla çeşitli ruhsal baş etme mekanizmaları geliştirir. Bu başetme mekanizmaları çoğu zaman işlevsel olmakla birlikte her zaman çok sağlıklı olmayabilir. Kişinin kendi başetme yolları yetersiz kaldığında, sosyal yaşamında zorluklar baş göstermeye başlayacaktır. Bu zorluklar kimi zaman romantik ilişkilerde tıkanmalar kimi zaman okul başarısında düşüşler ya da uykusuzluk, tetiktelik, iştahsızlık, çarpıntılar vb günlük hayat kalitesinde düşüşler olarak kendini gösterebilir.

 Zihnimiz kötü ya da yetersiz de olsa bildiği paternler üzerinden düşünmeye meyillidir. Çünkü tanıdık olmayan fikir ve ihtimaller ruhsal yapı için bir dağılma tehdidi oluşturabılır. Fakat zihnimizin ulaşamadığı ve güçlü duygularımızın, kaygılarımızın ya da arzularımızın yer edindiği bilindışında kendi gözümüzle göremediğimiz bastırılmış ruhsal malzemeler bulunmaktadır. Psikanalitik kuramın ortaya çıkmasını sağlayan Sigmund Freud “Zihin bir buzdağı gibidir. Yalnızca yedide biri suyun üzerinde görülebilir.” demiştir. Kişinin baş etme yolları yetmediğinde kişinin kendi bakışı buz dağının altına inemediğinde psikoterapi bu gizemli yolculuğu bu alanda uzman bir psikoterapistle birlikte güven içerisinde gerçekleştirmeyi mümkün kılar. Böylece var olan iç çatışmaların, bastırılmış duygu ve arzularının kaynağı bulunur. Nasıl ortaya çıktığı anlaşılır, gerekli hazır bulumuşluk olduğunda zihin yeni yollar keşfeder ve dener. Psikoterapist bu gelişime adım adım eşlik eder.Zaman içerisinde sağlıksız olan baş etme yollarının yerini sağlıklı olanları alır. Psikoterapi gücünü olumlu, olumsuz, suçluluk ya da kaygı uyandıran ne varsa tüm duygu ve düşüncelerin konuşulabilir olmasından ve terapist ile danışan arasında yargılama olmadan kurulan güven ilişkisinden alır.

 

  Lapis danışmanlık merkezinin terapistleri olarak uzman bilgimiz ve deneyimimizle; zihnin karmaşık yapısına olan tutkumuz ve kişinin kendi iyileşme gücüne olan inancımızla, bu yolculuğa çıkıp hayatında kalıcı değişiklikler yapmak için arzulu olan danışanlarımıza hizmet vermek üzere yola çıktık. Çocuk, ergen ve yetişkin tüm yaştan bireylerin ruhsal ihtiyaçlarına cevap verebilmek için buradayız..

Tüm düşünceleriniz için

dostça bir atmosfer.